Ladybrand

Primary School / Primêre Skool

Skooldrag / School Uniform

VOORSKRIFTE VIR KLEREDRAG EN VOORKOMS VAN LEERDERS

DOGTERS:

HARE:

 • Lang hare (hare wat aan die kraag raak) moet vasgemaak word.  Slegs groen, swart en wit rekkies en linte mag gebruik word.
 • Geen hare mag in die gesig of in die oë hang nie en moet met bogenoemde kleure knippies vasgesteek word.
 • Dogters mag nie hul hare kleur of strepies in hul hare sit nie.
 • Swart dogters se hare moet kort of teen die kop gevleg wees.  Geen haarverlengings mag gedra word nie.

ORE:

 • Slegs goue of silwer “knopies” in ore.  Geen ringetjies wat kan uithaak of haak nie.

GESIGTE:

 • Geen grimering (onderlaag, maskara of lipglans) nie.

ARMS EN HANDE:

 • Geen Indiese patrone (Henna) nie.
 • Geen ringe, arm- of rubberbande nie.
 • Geen balansbandjie of oorgroot, helderkleurige horlosies nie.

NAELS:

 • Naels moet kort en netjies wees.
 • Geen naellak of patroontjies op naels nie.

SKOOLKLERE:

Somer:

 • Skoolrok met kort wit kouse/sokkies en swart skoolskoene.
 • Geen “ski pants” mag onder die skoolrok gedra word nie.
 • Lengte van skoolrokke mag nie korter as 4 vingers bokant die knie wees as leerder op haar knieë staan nie.
 • Swart, moulose oortrektruie mag gedra word vanaf Graad 4, maar dit moet die skoolwapen ophê.

Winter:

 • Swart skool langbroek, wit langmou hemp, das, skoolwindbreker, swart kouse en skoolskoene.
 • Graad 6 en 7 leerders mag swart baadjies in die winter dra, dit is slegs verpligtend vir die prefekte.

TASSE:

 • Slegs skooltasse met ten minste 4 afskortings.  Geen sportsakke mag vir boeke gebruik word nie.

SEUNS:

HARE:

 • Netjiese, kort hare.  Geen lang hare wat met water, “gel” of “wax” in plek gehou word nie.
 • Ore moet oopgesny wees, hare mag nie aan die kraag raak of in die oë hang nie.
 • Hare mag nie gekleur wees of sonstrepies inhê nie.

 

ORE, HANDE EN ARMS:

 • Geen juwele of rubberbande nie, geen balansbandjies en oorgroot, gekleurde horlosies nie.
 • Naels moet kortgeknip, netjies en skoon wees.

KLERE:

 • Grys broek, wit hemp, grys skoolkouse (geel streep) en swart skoolskoene.
 • Swart moulose truie mag gedra word vanaf Graad 6, maar dit moet die skoolwapen ophê.
 • Geen gekleurde frokkies onder skoolhemde nie.
 • Graad 6 en 7 leerders mag swart baadjies in die winter dra, dit is slegs verpligtend vir die prefekte.

TASSE:

 • Slegs skooltasse met ten minste 4 afskortings.  Geen sportsakke mag vir boeke gebruik word nie.

 

Dogters Somersdrag / Girls Summer Wear

Dogters Wintersdrag / Girls Winter Wear

Boys Summer Wear / Seuns Somersdrag

Boys Winterwear / Seuns Wintersdrag

 

 

 

INSTRUCTIONS:  CLOTHES AND APPEARANCE OF LEARNERS

 

GIRLS:

HAIR:

 • Long hair (that reaches the collar) must be tied.  Only green, black and white elastics or ribbons must be used.
 • No hair will be allowed to hang over the eyes or face and must be pinned back by above mentioned colour pins.
 • Girls are not allowed to highlight or colour their hair.
 • Black girls’ hair must be short or plaited.  No extensions are allowed.

 

EARS:

 • Only golden or silver studs.  No rings or hoops please, as it can hook onto something and cause damage to the ear.

 

FACES:

 • No make-up (foundation, mascara or lip gloss) will be allowed.

 

ARMS AND HANDS:

 • No Indian printing (Henna) on arms or hands please.
 • No rings, bracelets or elastic bands.
 • No balance-bands or huge, bright, multi-coloured watches.

 

NAILS:

 • Nails must be short and neat.
 • No nail-varnish or patterns on nails.

 

SCHOOL CLOTHES:

 

Summer:

 • School dress with short white socks and black school shoes.
 • No ski-pants will be allowed to be worn under a school dress.
 • Length of school dress must not be shorter than 4 fingers above the knee when standing on knees.
 • Black pull-overs without sleeves may be worn from Grade 4, but it must have a school badge on it.

 

Winter:

 • Long black school pants, white long sleeve shirt, tie, school windbreaker, black socks and school shoes.
 • Grade 6 and 7 learners may wear blazers in winter, but it is only compulsory for the prefects.

 

SCHOOL CASES:

 • Only school bags with at least 4 partitions.  No sport bags may be used for books.

 

BOYS:

 

HAIR:

 • Short, neat hair.  No long hair that must be kept in place with water, gel or wax.
 • Ears must be cut open and hair will not be allowed to touch collars or hang in face or over eyes.
 • Hair will also not be allowed to be coloured or highlighted.

 

EARS, HANDS AND ARMS

 • No jewelry or elastic bands, or balance – bands and oversized, bright, multi-coloured watches.
 • Nails must be short, clean and neat.

 

CLOTHES:

 

Summer:

 • Grey pants, white shirt, school socks(yellow stripe) and black school shoes.

 

Winter:

 • Long grey pants, white long sleeve shirt, tie, school windbreaker, grey school jersey, grey school socks and black school shoes.
 • Grade 6 and 7 learners may wear blazers in winter, but it is only compulsory for the prefects.
 • No coloured t-shirts may be worn under school shirts.

 

SCHOOL BAGS:

 

Only school bags with at least 4 partitions.  No sport bags may be used for books.

 

 

No comments

The comments are closed.